Základní organizace Odborového svazu ECHO SYNTHESIA

Aktuality

Nové složení VZO a RK   1. 9. 2017

Nové složení výboru ZO: předseda: Hostinský Josef místopředseda: Papoušková Jana hospodářka: ...

Plán zasedání VZO na II. pololetí 2017

5. září 19. září 3. října 17. října 31. října ...

Sportovní hry v Karlových Varech 23.6. -25.6.2017   3. 7. 2017

Na sportovních hrách nás reprezentovali opět dvě družstva, muži v nohejbalu a ženy v ...

       

Info o výletu   7. 6. 2017
Výlet do Prahy

ZO OS ECHO SYNTHESIA naplánovala 27. 5. 2017 výlet do hlavního města Prahy. Na programu byla ...

       

Výlet do Prahy   21. 4. 2017

Pojeďte 27.5.2017 s námi a svými dětmi nebo vnoučaty na jarní výlet do hlavního města Prahy, kde ...